LÆGERNE

Sune Lange

 • Speciallæge i Almen Medicin i 2005
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Lægehusejer

 
Christina Bilenberg

 • Speciallæge i Almen Medicin i 2012
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Lægehusejer

Dorthe Jensen 

 • Speciallæge i Almen Medicin i 2020
 • Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin
 • Lægehusejer

Laura Thrane

 • Læge fra Aarhus Universitet 
 • Er igang med sidste del af speciallægeuddannelsen til Almen Medicin
 • Erfaring fra flere sygehusafdelinger og andre lægehuse