LÆGERNE

Sune Lange
Speciallæge i Almen Medicin 
Lægehusejer
 
Christina Bilenberg
Speciallæge i Almen Medicin 
Lægehusejer

Dorthe Jensen 
Speciallæge i Almen Medicin 
Lægehusejer

Asmaa Sulaiman
Læge fra Aarhus Universitet